Angst – De vanligste former for angstlidelser

Angst - Psykolog tjenester Grethe Lied

Angst er et naturlig og nødvendig signal om fare, og gjør at kropp og sinn raskt forbereder seg på å møte en utfordring eller trussel. Hjertet slår raskere og pusten går fortere, noe som bringer mer oksygen til muskulaturen slik at du kan løpe fortere eller slåss bedre i en flukt- eller kampsituasjon.

Også årvåkenheten skjerpes for at man skal kunne oppdage farer raskest mulig. Dette oppleves ofte som anspenthet. Den naturlige angsten kan gjøre at du yter ditt beste til en eksamen, eller gjør deg så konsentrert at du rekker å slenge bilen til side og unngå en kollisjon. Men angst kan også gjøre at du ikke klarer å mestre/fungere i hverdagen, og da trenger du hjelp.
Angsten bør behandles hvis den blir for sterk, for langvarig, eller hvis den kommer uten at det egentlig er fare på ferde. Slik angst gjør at du føler et sterkt ubehag, eller at du fungerer dårlig i hverdagen. Du trenger behandling for angstlidelsen hvis denne går utover forholdet til andre, du fungerer dårligere i jobben, eller hvis den i vesentlig grad reduserer din livskvalitet.

 

De vanligste former for angstlidelser

Panikkangst består i at du får uventede panikkanfall med sterk angst og mange kroppslige symptomer, uten at du er i noen truende situasjoner. Anfallene er skremmende. Mange tror de har fått hjerteinfarkt eller slag fordi de kroppslige symptomene er så sterke. En varhet for endringer i kroppen (for eksempel økt puls og rask pust) er typisk for mennesker med panikklidelser. Dette kan også betegnes som angst for angsten.

Agorafobi betyr redsel for åpne plasser eller redsel for å være på steder der det kan være vanskelig å komme seg unna eller få hjelp dersom du skulle få angst. Det gjør at du får angst for fulle butikker, kassakø, offentlige transportmidler, kino eller møter. Eller du har angst for at du ikke får rask hjelp mot angsten. Du blir redd for å være langt fra sykehus eller lege. Du tør ikke lenger gå tur i skogen, dra på hytten eller kjøre over fjellet.

Sosial fobi er en overdreven redsel for å dumme seg ut eller bli ydmyket i samvær med andre. Det verste er gjerne å si noe høyt på møter eller i grupper. Det er plagsomt å spise i kantinen, på restaurant eller gå i selskap. Det blir uoverkommelig å ta kontakt med noen du gjerne vil bli kjent med. Det er vanlig at man gruer seg for, og dermed unngår, slike vanskelige situasjoner.

Generalisert angstlidelse betyr at du generelt er engstelig og bekymrer deg for det meste. Bekymringene kan være at barna dine skal bli overkjørt, foreldrene dine skal bli syke, at det begås innbrudd i boligen din, eller at du ikke klarer å betale lånet ditt. Du kan bli liggende våken om natten. Bekymringene og begrensningene vil etter hvert prege deg i betydelig grad og kan gjøre hverdagen vanskelig å mestre.

Tvangslidelse er preget av tvangstanker og tvangshandlinger eller ritualer. Ved tvangstanker føler du en indre trang til å tenke på skremmende ting som ulykker eller farlig smitte. Disse tankene fremkaller sterk angst. Ofte må du gjøre handlinger som å sjekke komfyren eller vaske deg på hendene gjentatte ganger for å dempe angsten og tankene. Gjør du ikke disse ritualene, blir tvangstankene og angsten verre. Handlingene er ofte tidkrevende slik at du blir sliten eller ikke rekker det du skal.

Posttraumatisk stresslidelse består av angst og kroppslige symptomer etter traumatiske opplevelser. Man gjenopplever ofte de skremmende situasjonene i form av indre bilder eller tanker. Søvnproblemer og fysiske smerter er vanlige symptomer. Ulykker, tortur, krig, voldtekt, incest eller andre sterke og angstfylte påkjenninger kan være bakenforliggende årsaker.

 

Behandling av angst

Informasjon og veiledning er viktig for å lære seg å mestre angsten. Ved å få en forståelse for hva som skjer i kroppen og tankemessig under et angstanfall, kan du oppleve angsten som langt mindre plagsom.

Eksponeringsterapi er en godt dokumentert behandlingsform ved angst og tvangslidelser. Ved hjelp og veiledning fra en kompetent behandler lærer du deg å gradvis nærme deg angsten og de angstfremkallende situasjonene, og vil oppleve at angsten gradvis reduseres.

Samtaleterapi er en annen vanlig behandlingsform ved angstlidelser.

Kognitiv terapi er en form for samtaleterapi der du lærer å identifisere og endre uønskede tanker, forestillinger og dermed handlinger som er med på å opprettholde dine angstplager. I samtalen får du også støtte og råd.

For rask behandling, ring eller send inn et kontaktskjema

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening