Depresjon – Symptomer, risikofaktorer og behandling

Man skiller mellom milde, moderate og alvorlige depresjoner. De aller fleste mennesker opplever å være triste i perioder av livet, men når dette varer over tid, kan det være tegn på depresjon.

Forekomsten av depresjon har økt de siste tiårene, spesielt de lette og middels alvorlige.

Symptomer

Hovedsymptomene ved depresjon er nedsatt stemningsleie og selvfølelse, tap av interesser, økt trettbarhet og redusert energi.

Andre symptomer kan være skyldfølelse eller dårlig samvittighet, mindreverdighetstanker eller nedsatt selvtillit, selvmordstanker, konsentrasjonsvansker og nedsatt hukommelse, psykomotoriske forstyrrelser (rastløshet, uro), søvnforstyrrelser, nedsatt appetitt eller vekttap.

 

Risikofaktorer

Forut for en depresjon har den deprimerte ofte opplevd hendelser som beskrives som vonde, smertefulle eller skamfylte. Hendelsen kan være et reelt tap, men den kan også være knyttet til egne forventninger om andre eller en selv.

Risikoen for å utvikle depresjon er påvirket av om man har vært utsatt for belastninger av psykologisk eller sosial karakter, slik som opplevelse av svik, avvisning, krenkelse, ikke bli sett, mobbing osv.

Negative følelser rettet mot individet selv kan ha oppstått som følge av skuffelser og tap i barndommen. Lav selvfølelse, raseri rettet mot seg selv, og følelse av hjelpeløshet, verdiløshet og håpløshet er typisk. Ved gjentakelse av barndomserfaringer vil den ubevisste sårbarheten kunne danne grunnlag for depresjon.

Kroppslige plager er vanlig, og i noen tilfeller også underliggende årsak til depresjon.

 

Behandling

Psykoterapi, samtaleterapi, der man blant annet jobber med å identifisere og bryte automatiske negative tanker og tolkningsmønstre, gir ofte svært gode resultater, også i forhold til å forebygge nye episoder av depresjon.

Fysisk trening er vist å ha en gunstig effekt på depresjon.

 

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening