Utbrenthet – Typiske tegn

Ubalanse mellom jobb og familie er en av de viktigste årsakene til at mange «møter veggen».

Typiske tegn på utbrenthet er følelsen av å være fysisk, følelsesmessig og mentalt utslitt, ofte på grunn av langvarig stress og overbelastning over tid. Utbrenthet kan ramme mennesker i alle yrkesgrupper. Andre uttrykk for det samme er «å møte veggen», «å gå på en smell» osv. Utbrenthet gir både psykiske og fysiske plager. I mange tilfeller er det et resultat av en prosess som har pågått gjennom flere år, med for høyt arbeidspress og tempo og for lange arbeidsdager over tid. Det begynner vanligvis med tretthet, spenningstilstander og muskelsmerter. Utbrenthet er en normal reaksjon på stress, og ikke en egen diagnose. Det finnes ingen klar definisjon på hva utbrenthet er. Derfor er det heller ikke mulig å si noe om hvor vanlig det er. Typiske symptomer er en følelse av å være emosjonelt utslitt, overbelastet, tappet for energi, trett og nedfor. Utbrenthet fører også til reduserte prestasjoner, og det kan påvirke hverdagsaktiviteten hjemme, slik at mye føles helt uoverkommelig.

Tegn på utbrenthet

Når man beskriver utbrenthet, er det tre begreper som er sentrale:

 • Følelsesmessig utmattelse
 • Følelsesmessig distansering
 • Redusert personlig yteevne

 

Fysiske kjennetegn ved utbrenthet

 • Hodepine, anspente muskler, trykk over brystet, hjertebank, kvalme eller svimmelhet.
 • Forandret søvnmønster – du sover mer eller mindre enn før.
 • Endret appetitt.
 • Problemer med mage/tarm.

 

Utbrenthet i jobbsammenheng

 • Tretthet og slitenhet på jobb og når arbeidsdagen er over.
 • Fremmedgjøring i forhold til arbeidsaktiviteter.
 • Tap av arbeidsglede.
 • Negativitet, frustrasjon og irritasjon i forhold til arbeidet du gjør, arbeidsplassen og kollegaer.
 • Fysisk slitenhet. Du orker svært lite på fritiden.

Det er viktig å ta kroppens signaler på alvor. Hvis du opplever flere av disse symptomene, kan det være nyttig å snakke med en psykolog eller annen fag-person.

Mange sykdommer har symptomer som kan minne om utbrenthet. For eksempel angst, depresjon eller kronisk utmattelsessyndrom. Det er derfor viktig at legen sjekker at det ikke er en annen tilstand det dreier seg om.

 

Risikofaktorer for utbrenthet

Risikofaktorer kan være lange arbeidsdager over for lang tid, lite søvn og lite trening, mangel på kontroll over når du jobber, hvilke oppdrag du skal ta, og mengden arbeid. Likeledes uklare jobbforventninger og tilbakemeldinger, usikkerhet på om du gjør en god nok jobb, og jobb-usikkerhet.

Dysfunksjonell dynamikk på arbeidsplassen (for eksempel mobbing) og lite støtte fra andre kan også disponere for utbrenthet. En annen slitasjefaktor kan være at dine verdier ikke stemmer overens med de som arbeidsplassen din fremmer. Ubalanse mellom jobb og familie er i vår tid en av de viktigste årsakene til at mange etter lang tids overbelastning og følelse av aldri å strekke til, «møter veggen». Risikofaktorer behøver ikke bare være knyttet til arbeidsrelatert stress. Livsstilsfaktorer kan også virke inn, likeledes personlig historie og bagasje.

Sett grenser

Hvis du føler deg utbrent, er det viktig å ta grep i tide, lytte til kroppen, justere termostaten og bli flinkere til å sette nødvendige grenser. Dette kan være vanskelig å klare alene, særlig i nedbemannings-tider, men det er fullt mulig, og en god psykolog eller annen fagperson kan bidra med nyttige verktøy.

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening