Coaching – Hva er det?

All form for coaching handler om veiledning, rådgivning og trening.
Coaching er veiledning, motivering, læring og trening av personell, hvor de trenede er selvstendige individer som tar bevisste veivalg og gjennomgår faglig og personlig utvikling.

Ordet coaching stammer fra det franske ordet Coche (vogn) som henleder på at teknikken skal være et verktøy som bringer oss videre mot et mål. Likeledes kan man definere en coach som en person som bidrar til å frakte et eller flere mennesker til et ønsket sted. Coaching er sofistikert tilpasset læring for:

 • å påvirke en eller flere personer (klientbasert)
 • å løse et problem (brukerbasert)
 • å justere en organisasjon (strukturbasert)
 • å gi løsninger (kunnskapsbasert)

All form for coaching handler om veiledning, rådgivning og trening.

 

En coach kan jobbe med enkelt-individer, og utfordringer som : Hvordan kan livet bli mer slik jeg ønsker at det skal være? Eller vet jeg egentlig hva jeg vil, og hvordan jeg ønsker å ha det? Er det andre og andres meninger, eller de meningene jeg tror andre har, som i hovedsak styrer livet mitt? Hva er målene mine, og hvordan skal jeg komme dit? Coaching kan også være lederutvikling; hvordan bli en bedre leder for mine medarbeidere? Eller bedriftscoaching; hva er utfordringene i denne bedriften, hva fungerer bra, hva kan bli bedre, hvordan skal vi komme dit, hvem gjør hva?

 

 

Ulike former for coaching

 • Livscoaching
 • Ledercoaching
 • Bedriftscoaching
 • Næringslivscoaching
 • Ytelsescoaching
 • Karrierecoaching
 • Toppidrettscoaching

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening