Kognitiv Terapi Grethe lied

kognitiv terapi er å bli oppmerksom på egne negative tanker og automatiske tankemønstre,