Konflikter på arbeidsplassen

Det er naturlig at vi ikke kommer like godt overens med alle vi jobber med. Hvordan skal vi likevel klare å omgås hverandre uten at konflikter på arbeidplassen utvikler seg til å bli altoppslukende og uutholdelige?

Er det mulig for deg å snakke med kollegaen din ved konflikter på arbeidsplassen, har du alltid størst sjanse til å nå vedkommende hvis du snakker om deg selv og hvordan du opplever situasjonen, istedenfor å kritisere og bebreide kollegaen.

 

Leder

Har du en kollega som ikke viser tegn til samarbeidsvilje, vil det være naturlig at du tar dette opp med nærmeste leder. En løsning kan være at dere tre setter dere ned og diskuterer hvordan du og din kollega kan forholde dere til hverandre ved at dere sammen utarbeider noen enkle kjøreregler for hva som er greit og hva som ikke er greit.

Ved konflikter på arbeidsplassen er det viktig å forsøke å identifisere problemet best mulig. Hvis en sjef eller annen kollega til stadighet er ute etter deg, bør du prøve å finne ut om det gjelder flere eller bare deg.

 

Tjenestevei

I arbeidslivs-sammenheng er det forventet at man skal følge tjenestevei ved konflikter på arbeidsplassen. Dette kan være vanskelig hvis problemet gjelder en sjef. Da må man vurdere om det fins andre muligheter gjennom tillitsmenn, verneombud, bedriftshelsetjeneste, eller en utenforstående fagperson som har erfaring med dette. Trekant-samtaler er en vanlig brukt metode ved konflikter på arbeidsplassen.

 

Tar du alt på deg?

Noen mennesker har en tendens til å ta alt på seg, og dette øker ubehaget rundt små eller store konflikter på arbeidsplassen, og kan resultere i en følelse av mindreverd. Verktøy for å klare å henge bjellen på katten kan være svært nyttige.

Å være høflig og interessert er en selvfølge for de fleste, og det er en utfordring å finne ut hvordan man kan takle det motsatte fra en kollega. Til syvende og sist er det opp til en selv hvordan man håndterer uhøflige kollegaer, da dette er det eneste man har kontroll over selv.

 

Sokrates

Filosofen Sokrates, som hilste på en mann som ikke hilste tilbake, kom med følgende kjente kommentar: «Det er ikke meg i mot at jeg er høfligere enn ham».

Neste gang du møter et menneske som mangler folkeskikk, kan du prøve å «ta en Sokrates». Den som mangler folkeskikk har et problem. Hvis du lar deg provosere, gjør du hans problem til ditt, og det behøver du ikke.

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening