Lykkepiller, uten psykoterapi, øker i bruk. NRK hadde nylig en artikkel om bruk av lykkepiller hos unge. I følge artikkelen tar ca 6000 norske ungdommer lykkepiller for å klare hverdagen, en sterk økning de senere årene. Det er særlig blant aldersgruppen 15-19 år økningen er størst, og mest blant jenter. Her har bruken økt med 34 prosent fra 2010-2013. En del av forklaringen på kjønns-forskjellen er nok at jenter lettere søker hjelp for problemene sine enn gutter gjøre.

Den store økningen er dramatisk, særlig fordi behandlingen ofte gies alene, uten supplerende psykoterapi som anbefales, blant annet fra Oslo Universitetssykehus. Det høye prestasjonspresset i samfunnet forklarer mye av økningen. Unge som ikke føler at de lykkes, reagerer ofte med depresjon. Medisinene kan ikke løse dette, bare døyve symptomene. Vanskelige og vonde følelser kan ikke medisineres bort. Det eneste som kan gi varig løsning er samtaleterapi, psykoterapi, der man søker å gjøre noe med årsakene til problemene. Dette er også et samfunnsproblem, der kravene stadig øker, man skal lykkes med alt, skole, jobb, kropp, trening, venner, sosialt osv. Det er viktig at foreldre, skole,og politikere tar problemene på alvor, og skaper økt bevissthet rundt dette.

Helsetilsynet og Helsedirektoratet jobber nå med å lage en veileder for utskrivningspraksis av tabletter til barn og unge med psykiske lidelser

Her er lenke til artikkelen: http://www.nrk.no/norge/rekordmange-unge-gar-pa-lykkepiller-1.11831344