Mindfulness

Mindfulness er en praksis med røtter i de østlige visdomstradisjonene.

Mindfulness og oppmerksomhetstrening er en praksis med røtter i de østlige visdomstradisjonene. Mindfulness er et sett med øvelser for å trene opp våre ”mentale muskler”, men mindfulness er også en holdning til livet som gir mer ro og balanse i en stressende hverdag.

Å lære seg mindfulness kan være en god investering i eget liv. Det er ikke en rask løsning på alle våre utfordringer, men snarere en slags styrketrening for psyken som på lengre sikt vil øke livskvaliteten på mange områder.

Det viser seg at mindfulness kan øke både sosial intelligens, emosjonell intelligens og gi mer ro og tilstedeværelse i eget liv. Til syvende og sist kan man kanskje oppnå mer med mindre stress.

 

Tilstedeværelse

Mye av poenget ved mindfulness er å gjenvinne en slags tilstedeværelse eller livsbevissthet. Det handler om å oppøve oppmerksomt nærvær, og mange vil hevde at resultatet er et rikere liv, mer mental balanse, mer (selv)bevissthet og mindre jag.

 

Autogen trening

Mindfulness kan utøves på ulike måter. Pusten er en viktig kanal inn i kroppen, og bevisstgjøring av pust, det å følge pusten, øve på å puste med maven gir god trening i forhold til å være mer til stede i kroppen.

Autogen trening er en effektiv metode, der man mentalt går gjennom kroppen del for del og spenner av, løser opp musklene, for deretter å oppleve tyngde og varme i kroppen. Dette er en fin måte å løse opp muskel-spenninger på, og forebygge nye, gi ro og effektiv hvile, og samtidig ny energi. I den avspente tilstanden kan man også jobbe med prestasjonsangst og situasjoner man gruer seg til.

 

Yoga

Yoga kan hjelpe mennesker til å oppnå mer ro og balanse i en stressende hverdag. Metodene stammer fra Østen, men vinner mer og mer innpass i vår vestlige verden. Svært mange trenings-sentre har nå tilbud om ulike typer yoga-timer, både med mye fysisk trening men også mer visualiserende.

Både mindfulness, autogen trening og yoga kan være viktige brikker i behandlingen av mange psykiske lidelser.

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening