Prestasjonsangst

Prestasjonsangst kan være knyttet til bl.a. jobb, skole og idrett.

Prestasjonsangst er en bekymring for ikke å prestere godt nok i forhold til en eller annen handling som skal finne sted.

Blir det aldri bra nok? Gruer du deg i mange uker før noe du skal igjennom? Dette kan jeg hjelpe deg med.

I en mild form kan prestasjonsangst være et slags positivt stress. I noen sammenhenger skal man gjerne være litt nervøs, for nervøsiteten kan gi energi som får oss til å yte noe ekstra. Men når presset om å prestere bli for stort, og bekymringen fører til store kroppslige plager og uvelhet, kan prestasjonsangsten bli lammende og sterkt hemmende for livskvaliteten og evnen til å yte.

 

Prestasjonsangst i ulike sammenhenger

Prestasjonsangst kan opptre i mange ulike sammenhenger, og være knyttet til jobb, skole, idrett, kunstnerisk utfoldelse, familie og venner, og kan plage enkelte i dager og uker før for eksempel en presentasjon, et foredrag, en eksamen eller en konsert skal finne sted.

 

Dårlig selvfølelse

Prestasjonsangst kan ha sin årsak i dårlig selvfølelse eller urealistisk høye krav, og den kroppslige panikken kan sette i gang automatiske negative tankemønstre om egen utilstrekkelighet, verdiløshet og håpløshet.

Det finnes mange gode verktøy for å jobbe med problemet, for eksempel psykoterapi, mindfulness og kognitiv terapi

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening