Psykolog-tjenester

Psykolog-tjenester er en samlebetegnelse for mange ulike hjelp-tilbud. Jeg er lege i bunnen, men i motsetning til mange psykiatere unngår jeg, eller venter i det aller lengste med, medikamentell behandling og diagnose-tenkning og holder fokus på mestring, skreddersydd tilnærming til hver enkelt, og på hvordan alle, uansett bagasje, kan få et bedre liv. Med spesial-utdannelse i både psykologi og psykiatri, og 30 års erfaring med samtaleterapi og rådgivning, jobber jeg nok mer likt en psykolog enn en psykiater, men har stor nytte av min lege-utdannelse, da kropp og psyke henger nøye sammen og påvirker hverandre i et innfløkt samspill.

Psykolog-tjenester ble opprettet for 10 år siden og holder til i fine lokaler i Bygdøy Alle i Oslo. Praksisen er ment som et lav-barriere-tilbud til mennesker som fungerer, men sliter i hverdagen, med utfordringer de fleste av oss møter gjennom livet. Mange mennesker i Norge tror fortsatt at det å søke hjelp er en fallitt, det motsatte av å være sterk og klare ting selv. I USA er det anderledes, der er det status å ha sin egen psykolog eller shrink. Psykolog-tjenester tenker at : Er skoen i stykker, går du til skomakeren. Har du en vond tann, går du til tannlegen. Det å søke terapi er et smart valg som viser stor styrke ved at du tar tak i situasjonen og velger å finne en riktig fagperson som kan hjelpe deg på rett vei.

Psykolog-tjenester i Bygdøy Alle i Oslo tilbyr blant annet rådgivning, psykoterapi, coaching, mindfulness, hjelp til bedrifter og hjelp til gravide og småbarns-foreldre. For Psykolog-tjenester er intet problem for stort eller for lite. Det at mange har det verre, betyr ikke at noe ikke er vanskelig i ditt liv. Til Bygdøy Alle i Oslo kan du komme med alt, og du vil bli møtt som den du er. Istedenfor å stå på venteliste hos det offentlige i måneds- eller årevis, kan du hos Psykolog-tjenester få time på dagen, enten i Bygdøy Alle i Oslo, eller per telefon eller Skype hvis du bor andre steder i landet, eller utlandet, eller av andre grunner ikke kan komme til kontoret.

Psykolog-tjenester har mye erfaring med utfordringer og konflikter på arbeidsplassen. Jeg har jobbet mye med både ledere og ansatte og har BI-utdannelse i Personal – og Organisasjons-utvikling og i Personal-administrasjon.

Et annet viktig kompetanse-område er teknikker for å yte maksimalt, takle stress og prestasjonsangst og jobbe under press, og jeg har mye erfaring med mennesker som må prestere maksimalt under alle slags omstendigheter, blant annet musikere.

Et viktig interessefelt er rådgivning til gravide og småbarns-foreldre. Ved livets begynnelse kan man gjøre mye for å forebygge senere problemer. Jeg har mye erfaring med barn, også gjennom skolehelsetjenesten.

Psykolog-tjenester tilbyr parterapi, timer også utenom vanlig arbeidstid, og terapi på engelsk hvis det er ønskelig.

I tillegg tilbys hjelp til å finne frem i helsevesenet.

Hos Psykolog-tjenester vil terapi /rådgivning variere etter den enkeltes behov, fra konkret rådgivning i en spesiell livssituasjon til ulike former for psykoterapi, der man for eksempel prøver å forstå hvordan mønstre fra barndommen påvirker relasjoner og nåtid og måten man mestrer denne på, alltid med fokus på personlig utvikling, mestring og læring, samtidig som gamle sår og traumer kan bearbeides.

Målet er at vi finner løsninger på konkrete problemer, at dine symptomer og plager bedres, og at du oppnår bedre selvinnsikt, selvfølelse og mellom-menneskelige forhold. I denne prosessen vil du få en mental verktøykasse du kan ta med deg videre i livet.

Psykolog-tjenester tilbyr :

 • Psykoterapi
 • Samtaleterapi
 • Rådgivning / Coaching
 • Mental trening
 • Kognitiv terapi
 • Bryte gamle mønstre
 • Karriereplanlegging
 • Lege gamle sår
 • Trening
 • Slutte å ta alt på deg
 • Lære å sette grenser
 • Mindfulness
 • Bli mer kreativ
 • Løsningsfokusert tilnærming
 • Mestring
 • Autogen trening

Lenker

 • Det er selvfølgelig bra at ventetiden skal ned, og mennesker få bedre hjelp. Men diagnosen må ikke stå i veien for individet. 22. juli-rettssaken viste oss diagnostikkens begrensninger. Alle mennesker har sin egen unike historie. Fokus må alltid være på mennesket foran deg, diagnosen et ydmykt verktøy. Psykolog-tjenester er mer opptatt av mennesket enn diagnosen, og ønsker å skreddersy behandlingen etter den enkeltes behov.

Link til artikkel i Dagens Medisin

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening