Psykoterapi

Grethe Lied har 30 års erfaring i psykoterapi og har kontor i Oslo.
Psykoterapi er en samlebetegnelse for mange ulike terapi-former. Lidelse er en del av det å være menneske, men når lidelsen overstiger en terskel for hva vi klarer å håndtere alene, trenger vi hjelp slik at smerten vi bærer på kan møtes, tas i mot og forstås.

Psykoterapi er en virksomhet hvor hensikten er å bedre mental helse, og følelsesmessige eller adferdsmessige problemer. Visse mønstre kan ofte gjøre det vanskelig for mennesker å takle hverdagen eller oppnå personlige mål. Evnen til å se og bruke egne muligheter, og gjøre valg, kan være sterkt begrenset. Følelser, tanker og handlinger kan ha et smertefullt og gjentagende mønster som er utenfor egen kontroll.

Da psykoterapi ofte behandler svært personlige og sensitive emner og problemer, er alle psykoterapeuter bundet av taushetsplikt.

Psykoterapi er ment å rette på disse vanskelighetene gjennom forskjellige tilnærmingsmetoder og teknikker. Vanlig psykoterapi involverer en psykoterapeut og en eller flere klienter som arbeider med disse problemene i et forsøk på å finne ut hva de består av og hvordan de kan håndteres.

 

Økt selvinnsikt, selvfølelse og mestring

Det finnes mange former for psykoterapi, men felles for alle er hensikten om å bidra til hjelp som fører til økt selvinnsikt og mestring, nye erfaringer som igjen kan føre til læring.

Psykoterapi er ikke normativt; det handler ikke om rett eller galt. Det er et utviklingsprosjekt hvor det som en gang stivnet, den gråten du aldri hadde et sted å legge, den latteren og det smilet du aldri viste noen, den skammen som gang på gang ødelegger selvfølelsen din, kan finne et uttrykk, og hvor du vil bli sett, hørt og møtt, uansett hvem og hva du er.

 

Endre gamle mønstre

Vi blir mennesker i kontakt med andre mennesker. Det er gjennom andre mennesker vi forstår oss selv. I første omgang er det vår mor og vår far eller vår primære omsorgsperson som forteller oss hvem vi er, og deretter bruker vi resten av livet på å bekrefte eller avkrefte våre grunnleggende antakelser om oss selv. Dersom vi i tidlig alder har blitt oversett eller kritisert, er det lett å tolke det som at vi ikke er særlig betydningsfulle.

Ofte lever mennesker ut denne hypotesen ved å oppføre seg ydmykt og unnselig, og får dermed bekreftet seg selv som ganske ubetydelig.

Folk legger rett og slett ikke merke til deg, og glemmer din eksistens. I boken om mumietrollet er det et barn som nesten blir usynlig på grunn av en slik dynamikk. I psykoterapi vil man forsøke å endre på slike grunnleggende misforståelser om egen verdi og kompetanse, og ved å avdekke negative mønstre, som hindrer videreutvikling, kan man endre disse slik at mennesker kan lage nye betydningsfulle fortellinger om seg selv. Dette krever at psykoterapeuten har kunnskap, men også er i stand til empatisk innlevelse i pasientens univers. Evnen til empati er et av de viktigste redskapene i psykoterapeutisk behandling.

 

Tanker og følelser

I psykoterapi gjør man altså et bevisst forsøk på å reflektere over egne følelser og tanker. Av og til rammes man av kraftige følelser som setter all rasjonell tankegang ut av spill. Det er ikke noe galt med følelsene, de skal man ikke slåss mot, for de er der enten man vil det eller ikke. Men det er ikke det samme som å leve ut følelsene og dele dem med hele verden. I psykoterapi kan man lære teknikker for å skille tanker og følelser og lære å håndtere begge deler på best mulig måte.

 

Hva er en psykoterapeut?

Psykoterapeut er ikke en beskyttet tittel, og således er det ingen spesifikke krav til hvem som kan kalle seg psykoterapeut. Det kreves altså ikke av terapeuten at han eller hun har en medisinsk eller psykologisk kvalifisering eller utdanning. Det kan være svært forskjellige utdannelsesnivåer på ulike psykoterapeuter. En psykoterapeut kan være psykolog, psykiater, sykepleier med tilleggsutdanning, sosionom e. l. Leger og psykologer er imidlertid de eneste i Norge som gjennom sin utdannelse har kompetanse til å utrede, diagnostisere og behandle psykiske lidelser hos mennesker.

Det finnes flere utdannings-sentre i Oslo, blant annet Institutt for Psykoterapi. Her er forutsetningen en grunnutdannelse som lege eller psykolog og godkjennelse i Norge.

Forskning har vist at psykoterapi er mer effektivt, og gir en mer langvarig bedring enn medikamentell behandling alene. Fordelen med psykoterapi i forhold til medikamentell behandling, er at pasienten kan lære mestrings-strategier som kan hindre et mulig tilbakefall etter endt behandling (noe som ofte forekommer ved medikamentell behandling).

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening