Samlivsproblemer og skilsmisse

Samlivsproblemer og skilsmisse

For mange er samlivsproblemer og et samlivsbrudd en alvorlig krise og kan medføre store tapsopplevelser. Et samlivsbrudd er vanskelig og vondt for alle i familien. Boet skal deles, noen må flytte og økonomien blir dårligere. Det sosiale nettverket, fysisk og psykisk helse, forholdet til arbeidsplassen og kollegaer kan bli berørt. Samværsordninger med barna skal avklares.

I en del familier fører en skilsmisse til store konflikter der partene har vanskelig for å snakke sammen.

Det er mange følelser som settes i sving når samlivet rakner. Kanskje føler du skam, skyld eller sinne? Ikke steng følelsene inne eller tro at det går over av seg selv. Snakk med noen du stoler på. Det kan være venner og familie, eller en profesjonell samtalepartner som en psykolog eller psykoterapeut, eller noen fra ditt nærmeste familievernkontor.

 

Hjelp under samlivsproblemer og skilsmisse

Vedvarer sorgen over samlivs-bruddet, bør du søke hjelp.

 

Barn under skilsmisse

Hvis dere har barn, ikke glem rollen din som forelder. Det er svært viktig å ivareta barnas beste ved samlivsproblemer og skilsmisse. Forbered barna på endringene før dere flytter fra hverandre. Tilpass informasjonen til barnas alder og utvikling, og la dem få ha de følelsene og reaksjonene de har. De trenger tilgjengelige voksne som de kan snakke med når de har behov for det.

Ved samlivsproblemer og skilsmisse er det viktig å ikke dra barna inn i konflikten og belaste dem med foreldrenes problemer, og det er avgjørende å frita dem for skyld og ansvar.

Bestreb dere på å få til best mulig samarbeid om barna hvis samlivsproblemene ender i skilsmisse. Et lavest mulig konfliktnivå er viktig for barna og deres mulighet til å håndtere en skilsmisse på best mulig måte.

 

Barns rolle

Barna skal ikke være et mellomledd mellom foreldrene, uansett hvor vanskelig det er å snakke med partneren ved en skilsmisse.

Mange barn og unge kan bli mer opptatt av det som skjer mellom foreldrene enn hvordan de har det selv. Ved samlivsproblemer og skilsmisse føler barn ofte at de må ta vare på mor eller far i tillegg til sin egen smerte. Dette er altfor belastende for barna, og de voksne må fortelle barna at ingenting er deres skyld eller ansvar.

 

Risikofaktorer for barn

Når foreldre skiller lag, medfører dette både følelsesmessige og praktiske utfordringer for barna. En rekke studier viser at skilsmisse utgjør en risikofaktor for barn. Sammenlignet med barn av gifte foreldre, så har barn av skilte foreldre mer følelsesmessige vansker, mer atferdsproblemer, mer sosiale vansker, flere helseproblemer og dårligere akademiske prestasjoner. Dette tyder på at problemene som skilsmissen innebærer for barna skaper stress som de kan ta med seg langt inn i voksen alder.

Funn fra norsk og internasjonal forskning tyder imidlertid på at en kan forebygge problemer hos barna dersom foreldrene klarer å unngå et høyt konfliktnivå. Det kan for eksempel være bedre for barna å slippe å bo i et konfliktfylt hjem, dersom konfliktnivået mellom foreldrene går ned etter bruddet.

Selv om det er dokumentert økt risiko for en rekke problemer hos barn som opplever samlivsbrudd, er denne risikoen relativt liten, noe som betyr at de fleste barn klarer seg fint.

Blant faktorer som har betydning for hvordan barna klarer seg etter en skilsmisse, ser det ut til at økonomi, foreldrenes psykiske helse og konfliktnivå mellom foreldrene er viktig, og det er særlig viktig for barna at foreldrene greier å samarbeide så godt som mulig etter skilsmissen.

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening