Stress – Symptomer i hverdagen, på jobben eller hjemme. Dette bør du vite.

Stress kan defineres som et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser til virkelige eller imaginære stimuli som oppfattes som truende.

Kortvarig stress kan ha positiv effekt både på evnen til å prestere og på helse, mens langvarig stress har vist å kunne ha negativ innvirkning på både fysisk og psykisk helse.

Slike stimuli er ofte ubehagelige. Stress kan utløses av alt fra naturkatastrofer til dagligdagse hendelser som å sitte fast i trafikken eller holde en tale for et publikum. Høyt tempo, stort arbeidspress og tidsklemme er virkeligheten for svært mange mennesker i vår tid, der alt skal skje samtidig, og kravene til vellykkethet bare øker.

 

Symptomer

Under en akutt stress–situasjon aktiveres det autonome nervesystemet, som gjør at kroppen innrettes på å håndtere utfordringen eller faren, og utskillelsen av stoffene adrenalin, noradrenalin og kortisol (stress-hormonet) i blodomløpet økes. Disse hormonene setter i gang en rekke prosesser i kroppen som går under navnet fight-or-flight–respons, og energi frigjøres til enten flukt eller kamp.

Puls og pustefrekvens øker, blodårene trekker seg sammen og glukose blir frigjort i musklene. Fight-or-flight-responsen er viktig, kan til og med være livreddende, for å håndtere akutte og farlige situasjoner. Men dersom denne responsen vedvarer over lengre perioder, som ved kronisk stress, er særlig et forhøyet kortisolnivå skadelig for helsen.

 

Stress påvirker immunforsvaret

Forskning har vist at stress har ulike effekter på helsen vår, blant annet ved at immunforsvaret påvirkes. Ved akutt stress øker immunresponsen og gjør at infeksjoner bekjempes mer effektivt. Ved kronisk stress derimot reduseres immunforsvaret og gjør oss mer mottakelige for sykdom.

Det finnes mange ulike verktøy for å håndtere stress og tidsklemme, og forebygge et kronisk forhøyet stress-nivå.

 

Telefon

932 66 959

E-post

post@psykolog-tjenester.no
Svar innen 24 timer

Medlem av:

Den norske legeforening